Använd marken under tiden

Kungälvs energi- och miljöplanerare föreslår att mark används för stadsodling tills dess överklagandeprocessen är färdig. Jagvillhabostad.nu tycker det är en bra idé att använda mark tillfällligt. Stadsodling är ett sätt, snabba hus på tillfälliga bygglov, ett annat.

Det är inte ovanligt att planeringstiden för att bygga drar ut på tiden. Dels tar det tid. Dels kan det vara ont om resurser. Överklagar någon av grannarna så kan det ta änu längre tid. Som ni alla vet är tid pengar och detta kan fördyra ett projekt. Vad kan vi göra åt detta?

Dels kan man se över lagstiftning, organisation och resurstilldelning för att se om det går att snabba upp processen utan att förlora viktiga demokratiska aspekter. En översyn av reglerna har också bostadsminister Stefan Attefall föreslagit. Bra där!

I Kungälvs kommun föreslår Karolin Lindh, energi- och miljöplanerare att i väntan på att planprocess och överklaganden blivit klart så kan marken användas för stadsodling. Bra idé!

Det man kan göra som kommun och som enskild byggare när planprocessen tar den tid det tar idag, är att planera för planeringen. Dvs. planera för att använda marken till något mer tillfälligt tills dess det finns beslut på vad marken ska användas till mer permanent. Stadsodling är en grej men för att få till fler bostäder kan man också satsa på att bygga hus snabbt på tillfälliga bygglov. De snabba husen kan sedan flyttas till nästa planerade byggplats när det är dags att bygga permanenta bostäder.

Det som behövs? Att kommunen utfärdar (tidsbegränsade) tillfälliga bygglov och att byggherren planerar för vad marken kan användas tills det är dags för byggstart.