Transparenta bostadsförmedlingar även för andrahandsmarknaden

Andrahandsmarknaden behöver bli bättre för att kunna kallas ett fullgott komplement till den ordinarie bostadsmarknaden.

Förr fanns det en bostadskö. Idag finns bara bostadsförmedlingar; moderna planeringsverktyg för kommunernas bostadsförsörjningsplaner och en bostadsbevakning och förmedling för den som vill hyra en bostad.

 

Planeringsverktyg

En transparent bostadsförmedling säkerställer också att bostäder förmedlas efter kriterier som inte är diskriminerande. Rätt använd är bostadsförmedlingen ett formidabelt verktyg för att matcha rätt bostad med rätt person. Det kan också vara ett socialt verktyg där öronmärkning av bostäder för unga, studenter, +55 eller andra grupper kan göra att de hittar bostäder i rätt tid, till rätt pris med rätt utrustning och utformning. Dagens bostadsförmedlingar hanterar ofta förmedlingen för en region. De har bostäder från allmännyttan och från det privata beståndet.

 

Säkrare andrahandsmarknad

Tyvärr förmedlas inte alla bostäder genom en bostadsförmedling. Andrahandsmarknaden är många gånger ett bra komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Tyvärr lider andrahandsmarknaden även av problem. Nyligen (5/11) skrev Aftonbladet om hur 15 personer samtidigt lurades att betala hyra i förskott till en bostad som visade sig inte finnas. Bedrägerier är inte ovanligt men det behöver inte vara så. Med ett säkert förmedlingssystem för alla bostäder, även de som hyrs ut i andrahand skulle skulle bostadsmarknaden kunna skaka av sig ett rykte de inte förtjänar i ett framgångsrikt och välutvecklat samhälle som Sverige.

 

Ett komplement

Morgondagens moderna bostadsmarknad behöver flexibilitet, transparens och trygghet.  Oavsett om riksdagen väljer att gå fram med sitt förslag om att införa marknadsliknande hyror, som relaterar till ett hypotetiskt värde på bostaden för hyror i andrahand, eller inte, så behövs ett bättre system för förmedling av bostäder i andra hand. Det ska vara transparent och lätt att söka, förutsebar hyra och riktiga kontrakt. Först då kan vi prata om en andrahandsmarknad som är ett reellt komplement till dagens hyresmarknad. 

 

 

*I årets budget från regeringen fanns ett förslag om att ändra på reglerna för hur man hyr ut i andrahand. Förslaget kallas privatuthyrning av bostäder då det relaterar till att villaägare och lägenhetsägare av ägarrätte ska kunna hyra ut hela eller delar av sin bostad. Förslaget inkluderar även samma möjlighet för en bostadsrättsinnehavare. Det rör sig alltså juridiskt om både uthyrning i andrahand och privatuthyrning beroende på hur ägarförhållanden ser ut för den bostads som hyrs ut. Innehavare av en hyresrätt inkluderas inte i förslaget. Generellt sett är det vanligt att i dagligt språk använda begreppet andrahand för all sorts uthyrning beskriven ovan i stycket.