Fler studentbostäder i Stockholm

Stockholm saknar bostäder åt unga. Många unga är också studenter. Nu är äntligen detaljplanen för Albano beslutad av Stockholms stad. Det kan ge 1000 nya studentbostäder. Dessutom ligger de nära studierna.

Läs mer om Albanoområdet här >>