Riksdagens beslutar om högre hyror i andrahand

17-18 december: Riksdagen debatterar och beslutar om ny hyreslag för andrahandsuthyrning  när uthyraren äger bostaden (privat uthyrning). Hyrorna förväntas stiga för bostäder på privatmarknaden. Håller du inte med om att högre hyra för unga är ett bra förslag? Hör då av dig till dina riksdagspolitker! 

Vinstlotten går till utyraren

Måndagen den 17 december debatterar riksdagen frågan om privat uthyrning. Det är ett förslag om att den som hyr ut en bostads som den äger, självt eller genom bostadsrätt, får ta ut en högre hyra en rådande bruksvärdeshyra. Förslaget innebär i princip att man inför marknadshyror i andrahandsbeståndet. Det övre taket för nivån på hyra som är tillåten jämförs med marknadsvärdet i området för uthyrning. Privatuthyrningen kan inte bara täcka alla kostnader som ägaren har för bostaden, den kan även bringa in en rejäl vinst om man har en bostad i ett attraktivt läge, med låga räntor på lån och låga förvaltningskostnader.

De som har minst får betala mest

Det innebär samtidigt för hyresgästen att hyran kan drivas upp till höga nivåer i attaktiva lägen eller lägen där efterfrågan är hög. Idag är det en generell bostadsbrist i Sverige. Mer än hälften av landets kommuner anger att de har bostadsbrist. Bostadsbrist är lika med hög efterfrågan och det ger med regeringens förslag höga hyror i andrahand om uthyraren äger bostaden. Eftersom de som har svårast att komma in på den vanliga bostadsmarknaden, unga med låga eller osäkra inkomster, så kommer det vara de unga som har minst som ska betala mest.

Retroaktiv hyra slopas

Regeringens förslag innebär även att den möjlighet som hittils funnits att få tillbaka hög hyra i andrahand tas bort. Kvar blir möjligheten att gå till hyresnämnden för att justera en hyra om denna är för hög. Om förslaget ovan går igenom blir denna lagliga hyran högre än idag.

Berätta för politikerna vad du tycker…

Vill du berätta för dina riksdagspolitiker vad du tycker om förslaget till höjda hyror i andrahand så kan du höra av dig politikerna i civilutskottet och till bostadsministern.

Bostadsministerna Stefan Attefall
Twitter: @SAttefall


 Bild: Hanna Victoria Mörck

Ordinarie ledamöter i Civilutskottet:
Ordförande, Veronica Palm (S)
vice ordförande, Nina Lundström (FP)

Ola Johansson (C)
Carina Herrstedt (SD)
Jan Lindholm (MP)
Eva Bengtson Skogsberg (M)
Margareta Cederfelt (M)
Jessika Vilhelmsson (M)
Oskar Öholm (M)
Gunnar Hedberg (M)
Otto von Arnold (KD)
Marianne Berg (V)
Hillevi Larsson (S)
Katarina Köhler (S)
Carina Ohlsson (S)
Jonas Gunnarsson (S)
Yilmaz Kerimo (S)

Riksdagsledamöterna har mejl med fornamn.efternamn@riksdagen.se.

Andra intressanta rikdsdagsledamöter för frågan är suppleanter från civilutskottet och ledamöter från ditt län.
Fler riksdagsledamöter hittar du här >>

Förväntad utgång

Förslaget har tre delar;
Del 1. Ny hyresmodell för de som hyr direkt av en ägare till en bostad eller bostadsrätt ,
Del 2. Slopad möjlighet att få tillbaka för hög hyra i efterhand genom prövning hos hyresnämnden,
Del 3. Lättare att få igenom en uthyrning av egen bostadsrätt genom att förutsätta att detta är ok att hyra ut för bostadsrättsföreningen. Om föreningen är tveksam får den vända sig till hyresnämden.

M, KD, FP, C och SD förväntas rösta för del 1 och 2 om förändrade hyror i det (privata) andrahandsbeståndet och dessa delar förväntas gå igenom riksdagen och bli ny lag.
M, KD, FP och C förväntas rösta för del 3. Det gör att S, V, MP och SD får majoritet för avslag och del 3 förväntas inte gå igenom riksdagen.

__________

Bostadsdebatt om hyror för beonde i andrahand + bostadsrätternas villkor
beräknad tid kl. 18, 17 december 2012

Beslut om hyror för boende i andrahand + bostadsrätternas villkor
Tid kl. 09, 18 december 2012

Läs vårt remissvar  i länken i högerspalten eller klicka här >>