Unga får betala mer för sitt boende

Radioprogrammet Plånboken pratar bostadsbrist. jagvillhabostad.nu berättar vad vi tycker om den nya andrahandslagen. Andrahandsboende Emmelie intervjuas och politikerna Stefan Attefall (Kd) och Veronica Palm (S) debatterar frågan.

Plånboken ringde upp jagvillhabostad.nu

jagvillhabostad.nu ringdes upp av radioprogrammet Plånboken för en kommentar om det nya förslag till andrahandshyror som troligen antas den 18 december.

Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare om jagvillhabostad.nu:s inställning till lagförslaget;

– Man inför ju mer eller mindre någon variant utav, marknadshyra. Och sen så sättar man ju det på just andrahandsmarknaden, som är riktad mot de som kanske har ännu svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Där unga är en ganska stor grupp. Unga har ofta väldigt mycket lägre inkomster, mer osäkra anställningar. Så av den anledningen blir det ju lite intressant att just den gruppen ska betala extra mycket för sitt boende.

Men om det får fler att vilja hyra ut sina bostäder, är inte det bra då?

Vi är lite skeptiska till om det blir bostäder. Varför sitter de här människorna på sina bostäder idag och inte hyr ut dem? Å då vet vi ju att man ofta pratar om att, “men de här personerna måste kunna få täcka sina kostnader”. Men om man låter en bostad stå outhyrd, så är det ju en ständig förlustaffär jämfört med om man hyr ut den.

Svårt att spara

I Plånboken berättar även Emmelie om vad hon tycker om sitt andrahandsboende och den nya lagen. Emmeli menar bland annat att det blir svårt att kunna spara pengar till ett eget boende om hyrorna går upp.

Oklart om det blir fler bostäder

Sist i inslaget om andrahandslagen debatterar Stefan Attefall och Veronica Palm om vad de anser om lagen och om vad som bör böras. Attefall vill vända på alla stenar och menar att en av stenarna är att förenkla andrahandsuthyrningen. Palm lyfter fram att det är väldigt osäkert hur många fler bostäder som kan komma till av förslaget. 

Lyssna på hela radioprogrammet Plånboken – Egen nyckel, tack här >>

Brist på bostäder ett slag mot näringslivet

Bostäder seglar även upp som aktuell samhällsfråga i Aktuellt där Stefan Attefall debatterar mot Svenskt näringslivs Stefan Fölster. Svenskt näringsliv föreslår marknadshyror, enklare andrahandsuthyrning, förenklade byggregler och sänkt kapitalvinstskatt (flyttskatter).

Attefall försvarar rådande hyresmodell medan Fölster förespråkade marknadshyror. Attefall beklagar samtidigt att regeringens förslag till nya andrahanslag inte till fullo ser ut att röstas igenom i riksdagen.

Bostadsbristens påverkan på näringslivet börjar 17n minuter in i programmet.
Se hela Aktuellt här >>