Inspireras av Nacka kommun

Nacka kommun visar framfötterna genom arkitekttävling som går ut på att bygga bra bostäder som passar ungas efterfrågan. Tomterna ligger i centrala lägen som passar unga och parkeringstalen är låga. Bland kriterierna märks att hänsyn tas till en tänkt hyresnivå och till bostädernas storlek.

Nacka kommun har saknat bostäder som passar ungas efterfrågan. För att skapa bostäder som passar unga och studenter skickade kommunen i somras ut en förfrågan för att få in intresseanmälningar till att bygga små och bra hyresbostäder med tomträtt på kommunens mark. Avgörandet sker sedan genom att en jury rangordnar förslagen och den som vinner får möjlighet att ta fram detaljplan tillsammans med kommunen och sedermera bygga bostäderna. Jagvillhabostad.nu tillfrågades om att vara med i juryn och Simon Imner, ordförande för stockholms lokalförening har varit med och bedömt bidragen.

Så här skriver Nacka kommun om sina utvärderingskriterier för tävlingen;
Bland dem som anmäler intresse och lämnar in idéförslag väljer juryn ut den eller de som dels uppfyller de allmänna kraven ovan och med sitt idéförslag bedöms ha bäst förutsättningar för att kunna uppföra student och/eller ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer.

Nyligen korades vinnarna i Nackas tävling. Två bra förslag får gå vidare med att bygga studentbostäder på var sin tomt. Den tredje tomten där ungdomsbostäder planerats kräver däremot lite mer arbete. Alla tomterna ligger i områden med mycket buller vilket är en utmaning för arkitekterna. Bilparkeringstalen ligger på 0,14-0,4 medan cykelparkeringstalet ligger på 1,0-1,5. Dessutom läggs vikt vid att få hyresnivån att matcha ungas plånböcker. Nacka kommun och arkitekternas förslag visar att det går att ställa krav som matchar ungas behov och att många vill bygga för unga och studenter. Andra kommuner kan passa på att inspireras!

Tävlingen utformades som en intresseanmälan. Detta gör det möjligt att förändra förslagen även efter tävlingen. I Nackatävlingen gör det att även de som inte vunnit kan få vara med genom att ett eller flera förslag kombineras för bästa markutnyttjande. Flera vinnare och bättre förslag. Win-win för alla.

Nu har även Uppsala kommun gått ut med en arkitekttävling. Där passar kommunen på att hänvisa till vår skrift Ungbo – 65 tankar kring ungas boende för idéer om hur man kan rita och bygga bostäder för unga.

Läs mer om Uppsalas arkitekttävling här >>

Läs mer om Nacka här >>