Andrahandsuthyrning

Slopad rätt att få tillbaka ockerhyra i efterhand, ny dyrare hyresmodell för andrahandsmarknaden och bestående regler för bostadsrättsföreningar. Här beskriver vi förslaget något mer samt ger en del reflektioner från andra.

Civilutskottets beslut är banbrytande och förändrar förutsättningarna på bostadsmarknaden om det går igenom i riksdagen den 18 december i år. Idag är regleringen av hyran densamma för både den vanliga hyresmarkanden (privat och allmännytta) och för de som hyr i andrahand. Hyran bestäms då i enlighet med bruksvärdet för bostaden.

Med det nya förslaget kommer de som hyr från någon som äger t ex en villa eller en äganderätt och de som äger en bostadsrätt att få ta ut en annan hyra än bruksvärdeshyran. I regeringens förslag kallas detta för privat uthyrning. Eftersom den som hyr ut i någon mån äger den bostad som hyrs ut själv. Att bo i andrahand i en hyresrätt kommer inte att påverkas av de nya reglerna.

Regeländringen har motiverats med att den som hyr ut behöver kunna täcka sina kostnader för att äga bostaden. jagvillhabostad.nu har reagerat på att den modell för de nya privathyrorna inte alls relaterar till kostnaderna utan istället ansluter mot ett marknadsvärde på bostaden. 

Beslutet innebär i korthet:

en ny reglering av hyran för andrahandsmarknaden som liknar marknadshyra.slopad möjlighet att gå till hyresnämnden för att få tillbaka hyra som varit för hög i efterhandförsämrad möjlighet att pröva hyran i hyresnämnden oförändrad reglering gällande bostadsrättsföreningars möjlighet att säga ja eller nej till uthyrning av en bostadsrätt.

Förslaget har stått och vägt i civilutskottet då regering och oposition inte kunnat enas om ett gemensamt förslag. Sverigedemokraterna valde slutligen att rösta både på regeringens och oppositionens linje genom att rösta för i fråga om förändrad hyressättning men rösta emot regeringen gällande bostadsrättsföreningarnas möjligheter att välja om en bostadsrättsinnehavare får hyra ut eller ej.

Reaktionerna på förslaget och på jagvillhabostad.nu:s pressmeddelande har varit varierande. Här är ett axplock.

Fastighetsägarna hade önskat att riksdagens partier hade kommit överrens.

Avanza skriver att det nu är fritt fram för fri hyressättning.

Hem och hyra skriver att andrahandsbostäderna inte blir fler, men dyrare.

Ola Johansson (C), riksdagen, reagerar på jagvillhabostad.nu:s pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet från riksdagen här >>

Läs även jagvillhabostad.nu:s svar på förslaget till regeringen i vårt remissvar här bredvid.