Brist på bostad ett hårt slag mot samhället

Moderaterna genom Anders Borg och Henrik von Sydow lägger fram förslag på förändringar på bostadsmarknaden. Tidningar i landet, Fastighetsägarna liksom Hyresgästföreningen instämmer i huvuddrag med förslagen. Lokalt i Stockholm skriver Regina Kevius om vilka förändringar hon vill se.

Moderaterna föreslår enklare byggregler och ökad konkurrens i byggbranschen för att få till stånd fler bostäder. Det är bra att ett av Sveriges största partier, och ett parti med regeringsinnehav föreslår åtgärder för att komma till rätta med bostadsbristen. Det tycker även flera ledarredaktioner i landet.

I Trelleborgs allehanda m fl tidningar med rubriken “i allmänhetens tjänst” är ledarredaktionen positiv till Borgs och von Sydows förslag och lyfter fram att problemet med bostadsbristen inte bara kan begränsas till en personlig tragedi utan att det även slår mot tillväxten och skapar en matchningsproblematik i tillväxtregioner. Tidningen hade också gärna sett ett förslag om marknadshyror.

Vi i jagvillhabostad.nu menar att marknadshyror inte är ett bra förslag för att komma tillrätta med problemen på bostadsmarknaden. Marknadshyror finns i olika former men oavsett vilken variant en tittar på är det är svårt att plötsligt ändra en sådan stor del av förutsättningarna för många svenskars boende. Det finns inget som tydler på att marknadshyror fixar problemen med matchning. Unga har även lägre inkomster än andra grupper i samhället och har i en situation med bostadsbrist och marknadshyror knappast råd att bo alls. Sist men inte minst är hyresförhandlingen nyligen förändrad och behöver utvärderas först samt att det redan finns en variant av marknadshyror  – pressumtionshyror som kan användas vid nybyggnation. Pressumtionshyror har inte fått till stånd ett ökat byggande av bostäder. Istället har byggandet minskat på senare år. Om marknadshyror hade varit lösningen så borde byggandet istället ha ökat sedan hyresformen infördes. 

Även Hyresgästföreningens Barbro Engman har svarat på Borg/Sydows förslag där Engman är positiv till förslagen. Till och med överraskad låter det som på hennes blogg. Fastighetsägarna menar att Borg/Sydows koppling till regionernas tillväxt “lägger en politisk plattform för resonemanget” och är bra.

Regina Kevius, moderata borgarrådet i Stockholm med ansvar för byggandet i staden skriver även hon om problem och förslag på förbättringar. Hon tar upp bullerregler, långa överklagande processer, bristande förmåga för myndigheter att klara remisstider och sänkta flyttskatter. jagvillhabostad.nu har inte några tydliga åsikter för buller men det är inte helt enkelt som fråga. Buller är en hälsofråga, samtidigt precis som Kevius skriver så är det idag bullernivåer över normen i dagens bostäder. Ska vi avstå från att bygga mer då? Här finns det utrymme för att utveckla bostaden som produkt och se om det finns metoder som tillåter byggande samtidigt som bygget minskar bullret i sig eller isolerar och skärmar av. 

Det finns att göra för att få en bättre bostadsmarknad och det är välkommet att Moderaterna både i riksdagen och i Stockholm (och säkert många andra regioner) vet att föreslå verkningsfulla åtgärder.