2 utmärkelser på en vecka!

Denna vecka har vi fått två fina utmärkelser. Vår ordföranden Jenny Holmberg finns med på TCO lista på framtidens 99 mäktigaste och jagvillhabostad.nu som organisation är på plats #20 på RUMs maktlista.

Så här svarade vi på frågorna från tidskriften RUM.

Vad betyder makt för jagvillhabostad.nu?

Vi ser makt som möjligheten att utnyttja en privilegierad position till sin fördel. I jagvillhabostad.nu:s fall betyder det att vi kan använda vår erövrade position för att påverka bostadspolitiken främst utifrån ett underifrån perspektiv och bidra med en röst för de unga vuxna och andra grupper som står utanför bostadsmarknaden.

Vem tror ni toppar maktlistan i år – och varför?

Byggherrarna. De har störst makt i vad som byggs, de bestämmer typ av bostäder och målgrupp de vill bygga för. Vår önskan är att politiker tar sitt ansvar och följer lagen och ser till att “det allmänna ska trygga rätten till bostad” vilket innebär att alla har rätt till ett värdigt boende, oavsett plånbokens storlek.

Vad saknas på den svenska arkitektur- och designscenen tycker ni?

Det finns väldigt lite valmöjligheter när det kommer till utformning, planlösning, storlek av bostäder. Mycket av det som byggs är anpassat efter en kapitalstark kärnfamilj, en målgrupp som inte längre är norm. Vi ser att detta beror på en konservativ syn på hur vi samlever och vilken typ av bostad majoriteten av befolkningen efterfrågar. Arkitektur- och designscenen har mycket att lära från andra delar av samhället där det arbetas mer med jämställdehet, mångfald och tillgänglighetsfrågor.