KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

Den 21 februari är det dags att träffas alla medlemmar och bestämma vad jagvillhabostad.nu ska arbeta med under 2015. Vi vill att så många som kan och vill ska kunna komma, vi är våra medlemmar.

jagvillhabostad.nus mål är att bli av med bostadsbristen och vi finns för att påverka bostadspolitiken och byggbranschen. Vi vill öka ungas delaktighet i de processer som påverkar hur vi bor. Vi ifrågasätter rådande normer och strukturer som påverkar synen på samhällsplaneringen av våra städer och vilken typ av bostäder som byggs.

Organisera dig mot bostadsbristen och gå med i jagvillhabostad.nu!

Under årsmötet kommer vi att dels få redogjort vad organisationen gjort under verksamhetsåret 2014 men bäst av allt är det ett bra tillfälle att påverka verksamheten under 2015 samt träffa massa andra engagerade unga med samma intresse.

Alla äimg_banner.php (1)r välkomna på årsmötet men vill du rösta ska du komma ihåg att bli medlem eller uppdatera dina medlemsuppgifter för 2015. Oavsett om du kommer eller inte på årsmötet så ser vi gärna att du vill vara kvar som medlem hos oss. Uppdatera dina uppgifter genom att klicka på bilden till höger.

Anmäl dig! 

På årsmötet kommer vi att bjuda på fika och lunch. För att vi ska kunna köpa tillräckligt vill vi gärna att alla som kommer till årsmötet anmäler sig. Anmäl dig genom att klicka på bilden brevid.OBS! Mötet börjar kl 9.30 med fika och anmälan. 

Till årsmötet kan du förbereda dig genom att ta del av följande handlingar:

Årsmötesprogram 2015

Stadgar jagvillhabostad.nu

Årsbokslut2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSPLAN 2015

Budget 2015

Proposition Stadgeändring §6C Medlemskap

Motion Hållbarhet och klimatsmart byggande – Motionssvar- Prioritera hållbarhet och klimatsmart byggande

Motion Ny Logga och Slogan – Motionssvar- Ny logga och slogan

Motion arvode till lokala styrelsemedlemmar  – Motionssvar-Arvode till lokala styrelsemedlemmar

Revisionsberättelse2014

Valberedningens förslag 2015 uppdaterad version