Pressmeddelande: Nu utvecklar vi SNABBA HUS

Med hjälp av unga inredningsarkitekter och med boendeinflytande i fokus gör vi SNABBA HUS ännu bättre för hyresgästerna i Västberga.

Under våren 2018 kommer jagvillhabostad.nu tillsammans med studenter i inredningsarkitektur på Konstfack att genomföra ett projekt som syftar till att utveckla gårdsmiljön i SNABBA HUS Västberga. Studenterna kommer att utveckla och bygga fullskaliga konstruktioner utifrån principer om inkluderande design, som sedan kan användas av de boende.

SNABBA HUS är ett innovativt koncept som innebär mobila hyresrätter för unga vuxna på tidsbegränsade bygglov. Då en grundläggande aspekt av konceptet SNABBA HUS är ungas inflytande kommer hyresgästerna att inkluderas i planerings och byggprocessen. Studenterna utvecklar sina idéer baserat på en utvärdering som gjordes av de boendes egna upplevelser av att bo i SNABBA HUS under hösten 2018. Allt för att det som uppförs ska svara mot de boendes behov och önskemål.

“Det innebär en stor utmaning att bygga bostäder snabbt, billigt och samtidigt av god kvalitet. Med SNABBA HUS vill vi visa branschen vad som är möjligt. Genom att utgå från boendes egna erfarenheter av att bo i SNABBA HUS har vi möjlighet att utveckla boendemiljöer som svarar mot hur unga faktiskt vill bo” säger Maria Strandberg, projektledare på jagvillhabostad.nu.

Projektet är ett samarbete mellan jagvillhabostad.nu, Konstfack och Svenska Bostäder och kommer att pågå mellan den 25 april och 1 juni. Det avslutas med en invigningsfest. Studenterna kommer att arbeta på plats i Västberga under projektets andra och sista vecka.

Kontakt
Maria Strandberg, projektstrateg jagvillhabostad.nu
Tel: 0723 034830 Mail: maria@jagvillhabostad.nu

Fakta SNABBA HUS
Genom ett uppmärksammat samarbete mellan jagvillhabostad.nu, Svenska Bostäder, och entreprenören Junior Living, färdigställdes 280 mobila hyresrätter för unga vuxna på en tomt i Västberga, Stockholm år 2016. Två SNABBA HUS-projekt med 377 lägenheter i Norra Ängby och Råcksta, Stockholm är under utveckling med planerad byggstart till sommaren 2018.


jagvillhabostad.nu är ett partipolitiskt obundet ideellt förbund som arbetar för ungas rätt till ett eget tryggt hem.
Konstfack är en av landets ledande institutioner för konst och inredningsarkitektur.
Svenska Bostäder är Sveriges största kommunala bostadsbolag.