jagvillhabostad.nu styrelse för 2019-20!

Den 23 mars höll jagvillhabostad.nu förbundsstämma i Stockholm och i samband med den valdes en ny styrelse.

Vi vill tacka avgående styrelse och samtidigt välkomna in den nya för verksamhetsåret 2019-20.

Förbundsstyrelsen 2019-20 består av följande från vänster: Sofia Hård (ledamot), Emma Ringqvist (ordförande), Elin Nyström (ledamot), Sara Gommel (ledamot), Adam Josefsson (ledamot), Emma Nilsson (vice ordförande) samt Dan Hersan (ledamot).

Avgående styrelsen från vänster: Nike Halvardsson (vice ordförande), Saffran Rohm (ordförande) samt Heshmand Kalo (ledamot). Saknas: Magnus Ömlén (ledamot).