Bostadsbrist bland unga i Aktuellt

I onsdags (5 maj) sände Aktuellt ett inslag där ordförande för vår lokalavdelning, Mango Castello Dahlström deltog och pratade om ungas boende. Efter inslaget följde en politisk debatt mellan Miljöpartiets Märta Stenevi och Liberalernas Nyamko Sabuni. Det här valde politikerna att lyfta i debatten:

Märta Stenevi
* Vi har en bostadsskuld i samhället efter att ha byggt för lite under många år, det kommer att ta tid att bygga ikapp den men regeringen satsar på detta bla genom investeringsstöd
* Alla kan inte äga sin lägenhet, det måste byggas både hyres- och bostadsrätter
* Förstagångsköpare (inte bara unga) ska få stöd som utreds i den pågående startlånsutredningen

Nyamko Sabuni
* Det finns flera skäl till att det byggts för lite under lång tid, och nu måste byggandet ta fart för att få balans på bostadsmarknaden
* Den viktigaste åtgärden för att göra detta är att införa marknadshyror så att rörligheten ökar på marknaden och fler incitament skapas för byggherrarna
* Att köpa sin bostad är ett bra alternativ som ska underlättas genom bland annat skattefritt sparande

Analys
Debatten handlade om de klassiska frågorna som alltid kommer upp i den bostadspolitiska debatten. Inga nya förslag presenterades. Det är bra att både Liberalerna och Miljöpartiet vill underlätta för unga att köp bostad genom t.ex bospar och startlån, men det är väldigt tråkigt att inget av partierna lyfter det stora allvaret i krisen på bostadsmarknaden och ungas situation. Självklart ska vi bygga fler bostäder, men vad ska vi göra åt situationen här, nu, idag?  Att marknadshyra skulle leda till ökad rörlighet är omtvistat och det skulle definitivt inte leda till att fler billiga lägenheter, som unga kan efterfråga, blir byggda. Nej, vi vill höra debatter som tar frågan på större allvar och där våra politiker kommer med konstruktiva förslag på vad som ska göras.

Inslaget finns att se i efterhand här: https://www.svtplay.se/video/29611220/aktuellt/aktuellt-5-maj-21-00-4?info=visa