Lagen om tillfälliga bygglov förlängs

Regeringen har fattat beslut om att förlänga lagen om tillfälliga bygglov t.om. 1 maj 2028.

Det är vi på jagvillhabostad.nu mycket glada över eftersom det möjliggör för snabbare boendelösningar som kan ge hem åt fler av oss som drabbas av den akuta bostadsbristen.

Att det behöver byggas bostäder för att minska bostadsbristen är givet, men det behöver också vara möjligt att bygga fort! Genom tillfälliga bygglov kan till exempel modulbostäder uppföras som är särskilt anpassade för unga och studenter.

Fakta tidsbegränsade bygglov

  • Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.
  • Tidsbegränsade bygglov är vanligast förekommande för kategoriboenden.
  • Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget.

Läs mer på Boverket.se