Ny rapport: Unga drabbas hårt av minskat bostadsbyggande

Unga står för 50 procent av inflyttandet i nyproducerade bostäder. Det visar en ny rapport framtagen av Evidens på uppdrag av HSB. En hög byggtakt gör alltså särskilt stor skillnad för unga, och samtidigt slår ett minskat byggande hårt.

Rapporten har granskat både hur ett minskat bostadsbyggande och den efterföljande flyttkedjan påverkar ungas möjligheter till bostad; enligt den kommer runt 11 000 färre unga kunna flytta om byggtakten sjunker med 25 procent nästa år. HSB:s/Evidens analyser visar också att unga som grupp har särskilt svårt att konkurrera om bostäder när byggandet varit lågt. Därför blir en hög nyproduktionstakt extra viktigt för att unga ska kunna ta del av de nya bostäderna.

I veckan släppte Boverket också en prognos som visar att vi kan räkna med en halvering av nya bostäder 2023, från cirka 71 500 bostäder med startbesked år 2021 till cirka 33 000 år 2023. Den finansiella oron och ökade finansieringskostnader väntas alltså leda till en snabb inbromsning för byggandet av hyresrätter och Boverket bedömer att en stor del av de privata bolagen kommer att ha en defensiv inställning till nyproduktion. Det allmännyttiga byggandet kan komma att utvecklas något starkare men ändå stå för en liten andel av den planerade produktionen.

Att jagvillhabostad.nu vill se staten ta ett ökat ansvar för bostadsbyggandet är givet – det är väsentligt och absolut nödvändigt för ungas möjligheter att bo tryggt! För detta kommer vi fortsätta kämpa, så länge det krävs.