Bok- & poddtips

Att förstå hur bostadspolitiken och bostadsmarknaden fungerar kan kännas krångligt. Många är frågorna: Varför ser bostadsmarknaden ut som den gör idag, hur har den utvecklats historiskt, vilka är utmaningarna vi står inför och hur påverkar det människors liv, och inte minst – vad skulle kunna vara lösningarna framåt? Är du nyfiken och vill veta mer så har vi samlat några bok- och poddtips med tema hem, bostad och bostadspolitik.

Böcker

Allas rätt till bostad. Marknadens begränsningar och samhällets ansvar – Bo Bengtsson, Markus Holdo & Emma Holmqvist (red.) – 2022

“Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är så central för vår välfärd att vi ser den som en mänsklig rättighet. Bostadsfrågan skär in i flera olika politikområden och kan diskuteras från vitt skilda utgångspunkter. Var – och hur – vi bor påverkar i hög grad vårt handlingsutrymme och våra framtidsutsikter. De ojämlika förutsättningarna på bostadsmarknaden är en av de tydligaste klassmarkörerna i dagens Sverige. I antologin Allas rätt till bostad analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat.”

Bostadsojämlikhet – Carina Listerborn 2018

“Bostadsmarknaden i Sverige kan beskrivas på två helt olika sätt. Den erbjuder å ena sidan attraktiva boenden där man kan välja och vraka efter egna önskemål, och å andra sidan en verklighet där man var eller varannan månad måste hitta någonstans att bo – ett rum eller en säng i andra eller tredje hand. Vi har inte en generell brist på bostäder utan en ojämlik bostadsmarknad, som leder till bostadsbrist för vissa grupper. Ojämlikheten skapar utrymme för handel med bostäder, sängar och adresser. I Bostadsojämlikhet får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem.” 

Bostadsmanifest – Crush med vänner (2021)

Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem samlar 25 forskare och aktivister som vill bidra med att skapa en bostadsmarknad för alla. Deras 22 krav utgår från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, där författarna efterlyser en aktiv kommunal och statlig socialt inkluderande bostadspolitik. Boken ska inspirera medborgare, politiker och aktivister med nya erfarenheter, forskningsresultat och visioner i bostadsfrågan. Kraven placerar hemmet i fokus som en viktig plats i alla människors liv. Bostaden är mer än en marknadsvara, den är en rättighet.” Uppföljare till boken 13 myter om bostadsfrågan.

Poddar

Men var ska jag bo??

“Med den här podden vill vi fylla ett tomrum vi ser i samtalet kring bostad och hem, ett mer kritiskt perspektiv som ifrågasätter hur bostad har blivit en plats för investering snarare än boende, och där fler och fler saknar möjlighet till en trygg plats att bo. Vi bjuder in unga som har olika erfarenheter av sökandet efter bostad, från otrygga andrahandskontrakt, till trångboddhet, till att vara helt utanför bostadsmarknaden. Vi bjuder in personer som på olika sätt arbetar med frågan om boende; forskare, föreningar, och aktivister. Vi samlas kring en frågeställning om att alltför få äger rätten till bostad, och bjuder in er att lyssna, kritisera, och förhoppningsvis ta med er ny kunskap om alternativ till det rådande läget. Fokuset ligger på unga, men alla människor behöver en plats att bo – det här är till er.”

Bopolpodden

“I Bopolpodden får du veckans aktuellt inom bostadspolitik och där vi ger fördjupning och analys av ett intressant ämne.”

Staden

“En podcast om städer – deras kultur, arkitektur, politik och ekonomi. Staden görs av Dan Hallemar – förläggare på Arkitektur förlag och kulturjournalist – tillsammans med Håkan Forsell, urbanhistoriker, arkitekturskribent och författare. Staden är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och Arkitektur förlag.”

Ett eget litet hem

“Programmet som jämför då med nu i den svenska bostadspolitiken.”