Om diskriminering på bostadsmarknaden

Enligt lag har du rätt att inte bli diskriminerad på bostadsmarknaden – ändå vet vi att diskriminering sker. 7 procent av unga mellan 20-27 år uppger att de upplevt diskriminering, trakasserier eller annan utsatthet i samband med att de sökt bostad (Unga vuxnas boende Sverige 2021, Hyresgästföreningen). Allra vanligast är att ha blivit utsatt för rasism, följt av sexuella trakasserier, åldersdiskriminering, diskriminering på grund av kön eller att ha blivit lurad.

Störst är problemet med diskriminering på hyresmarknaden, mycket på grund av hur bostadsförmedlingen går till. Vi vet också att diskriminering, trakasserier och annan utsatthet är vanligt förekommande på andrahandshyresmarknaden, vilket är särskilt problematiskt eftersom privatuthyrning inte omfattas av diskrimineringslagen. Inom bostadsområdet i stort undantas också det förbud mot bristande tillgänglighet som finns inom andra samhällsområden.

Att inte kunna få en bostad på lika villkor är ett allvarligt problem som måste förändras. Människors bostadssituation påverkar så många andra delar av livet; möjligheter till utbildning och arbete, hälsa och förutsättningarna att kunna etablera sig och bilda familj. Den rådande bostadskrisen förvärrar situationen och bidrar till en ökad risk för tveksamma urval och diskriminering.

Nolltolerans mot diskriminering måste gälla på bostadsmarknaden

Mer information om rättigheter på bostadsmarknaden behövs och såväl politiker och andra aktörer som sitter på verktyg för att motverka diskriminering måste tillämpa dem. Hur hyresvärdar fördelar bostäder, vilka krav och villkor som ställs på bostadssökande är av stor betydelse. jagvillhabostad.nu vill se kommunala bostadsförmedlingar efter kötid, vilket ökar transparensen och minskar risken för diskriminering, ett förbud mot hyreskrav för hyreskontrakt, ett ökat skydd för hyresgäster på andrahandsmarknaden och att renovräkningar motarbetas. Vi ställer oss också bakom Diskrimineringsombudsmannens (DO) krav på lagändringar.

Har du upplevt diskriminering, trakasserier eller annan utsatthet på bostadsmarknaden?

DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Till DO kan du anmäla om du blivit diskriminerad till exempel när du söker bostad. I Sverige finns också arton antidiskrimineringsbyråer som ger gratis juridisk rådgivning och stöd. Här finns kontaktuppgifter till samtliga byråer i Sverige. I vårt informationsmaterial kan du också läsa mer om bostadsdiskriminering, vad lagen säger och vart du kan vända dig om du blivit utsatt.

Tips på material om bostadsdiskriminering

För dig som vill veta mer om hur läget på bostadsmarknaden ser ut när det gäller diskriminering har vi listat några tips: