Debatt i GP

I dagarna kom antagningsbeskedet för många studenter som nu påbörjar jakten på bostad. Samtidigt får allt fler unga svårare att hitta ett tryggt boende och hyrorna på andrahandsmarknaden fortsätter stiga. Nu behövs konkret handling av regeringen och jagvillhabostad.nu har tagit fram tre förslag, det skriver vår förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs i GP.

Bostadsmarknaden och byggbranschen i Sverige befinner sig i en krisartad situation. 80 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun med bostadsbrist samtidigt som bostadsbyggandet 2023 redan har halverats jämfört med föregående år.

I rapporten “Den stora byggkrisen – tre åtgärder för ett ökat bostadsbyggande över partigränserna” som jagvillhabostad.nu släppt tidigare i sommar föreslår vi tre åtgärder för ett ökat bostadsbyggande. Åtgärderna har tagits fram för att kunna samla brett stöd bland partier och intresseorganisationer. De får även stöd av byggföretag vilket framkommer av undersökningen i rapporten.

Sänk momsen på nybyggnation

För det första föreslår vi att regeringen sänker den 25-procentiga momsen på byggandet av nya bostäder till dess att andra åtgärder har kompenserat för kostnadsökningarna. Därigenom kan fler bostadsprojekt få positiva ekonomiska kalkyler. I vår undersökning svarar samtliga byggbolag att åtgärden skulle underlätta deras möjligheter att bygga fler bostäder. Det är dock viktigt att granska effekterna av en momssänkning för att säkerställa att denna faktiskt används för att möjliggöra fler bostadsprojekt.

Öppna upp för ökad konkurrens

För det andra föreslår vi att regeringen ändrar direktiven till statligt ägda SBAB eller Almi Företagspartner för att främja finansieringen av nya bostadsprojekt. Genomförs åtgärden kan regeringen skapa förutsättningar för ökad konkurrens och pressade priser på räntemarknaden. Svaren i vår rapport indikerar att de stora icke-kommunala fastighetsbolagen ser detta som gynnsamt för finansieringen av nya bostäder, såvida det leder till en allmän press på räntemarknaden som öppnar upp för större investeringar än just dessa aktörer kan tillhandahålla.

Lättare tillgång till finansiering

För det tredje föreslår vi att regeringen ökar schablongränsen i de statliga kreditgarantierna för bostadsbyggande. Därigenom kan regeringen underlätta framförallt för mindre och nystartade byggföretag, men även större aktörer, att få tillgång till nödvändig finansiering. Svaren i vår rapport tyder på att kreditgarantierna är ett underanvänt verktyg som skulle stärkas med en höjning av schablonbeloppet, även om åtgärden på egen hand inte är tillräckligt.

Om alla tre förslag genomfördes skulle de leda till betydande lättnader på kostnadssidan och öppna upp för fler bostadsprojekt. Då kan nya bostäder byggas och ge möjlighet till ett tryggt och hållbart boende för alla, till och med unga. Vi uppmanar regeringen och alla politiska partier att stödja åtgärderna och agera för att lösa bostadskrisen i Sverige.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande, jagvillhabostad.nu

Artikeln publicerades 2023-07-17 och finns här.