Debatt i Expressen

Idag (12/7) anlände årets antagningsbesked till universitetet men på grund av bostadsbrist kommer många att tacka nej. Situationen är allvarlig och kräver bland annat offentliga investeringar för att lösas, det skriver vår förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs och Ola Palmgren, Hyresgästföreningen, idag i Expressen.

Antagningsbeskedet till landets universitet och högskolor har äntligen anlänt. Samtidigt vittnar många unga om en desperat situation inför terminsstarten där de kommit in på sin drömutbildning men saknar tak över huvudet. Enligt SFS bostadsrapport från 2022 bor sex av tio studenter på en rödmarkerad studieort där det tar längre än en termin att få ett boende. En majoritet av Sveriges kommuner uppger en generell bostadsbrist och runt hälften av högskolekommunerna uppger underskott på bostäder för studenter.

Var tredje orolig

Situationen på bostadsmarknaden får allvarliga konsekvenser. En del tvingas tacka nej till sin studieplats eller avstår från att ens söka. Andra behöver lägga orimligt mycket tid, energi och resurser på att leta bostad med stor risk för att ändå behöva ge sig ut på en dyr och otrygg andrahandsmarknad.

Bostadsbristen i stort påverkar ungas psykiska hälsa oerhört negativt – var tredje ung vuxen känner oro för att inte hitta något boende i framtiden enligt Hyresgästföreningens rapport ”Unga vuxnas boende i Sverige 2021” – och både framtidstron och valmöjligheterna krymper. Likaså tar samhällsekonomin en smäll när unga inte kan flytta för att studera eller jobba. Situationen skapar minskad rörlighet på arbetsmarknaden, brist på kompetens och minskad ekonomisk tillväxt. 

Parallellt störtdyker nu bostadsbyggandet. Enligt preliminära uppgifter från SCB kan årets nybyggnation bli den lägsta på tio år och situationen riskerar att förvärras om inte åtgärder vidtas. Andrahandshyror har ökat kraftigt och gått från redan dyra till ännu dyrare. På grund av det ekonomiska läget har studenter även fått det tuffare generellt. Årets Studentbudget framtagen av SSCO visar att Stockholms studenter går back med i snitt 2 709 kronor varje månad och att boendekostnader står för 43 procent av studiemedlet. 

Tre förslag

För att studenter ska få en chans till en rimlig bostad under studietiden behövs åtgärder som förbättrar läget både på kort och på lång sikt. Vi kräver därför:

Att staten investerar i bostadsbyggandet och inför ett förmånligt bygglån. Då kan bostadsbristen byggas bort och staten ta sitt ansvar för att det byggs lägenheter som unga och studenter har råd med. 

Att allmännyttan stärks. Allmännyttan är kommunernas viktigaste verktyg för att lösa bostäder till hela befolkningen. Alla kommuner bör därför ha en allmännytta och använda det kommunala bostadsbolaget för att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.

Att bostadsbidraget höjs och reformeras. Idag gör utformningen och reglerna det svårt för många unga och studenter att söka och risken att bli återbetalningsskyldig är hög. Bidraget behöver också höjas för att matcha dagens hyresnivåer.

Vi efterfrågar politiskt engagemang för att lösa bostadsbristen. Det handlar inte bara om att erbjuda unga och studenter tak över huvudet. Det handlar om att ge unga möjligheten att förverkliga sina drömmar och ha inflytande över sina liv. En investering i deras boendesituation är också en investering i vårt samhälles framtid och tillväxt. Därför vill vi se krafttag för en bättre bostadsmarknad och ett mer hållbart samhälle för alla.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande, jagvillhabostad.nu

Ola Palmgren
Talesperson för ungas boende, Hyresgästföreningen

Artikeln publicerades 2023-07-12 och finns här.