Regeringen M KD L

Regeringen vill förbättra bostadsbidraget

Bostadsbidraget har urholkats och försämrats under en lång tid, men nyligen meddelade regeringen att man vill basera bidraget på månadsinkomst istället för årsinkomst. En stor förbättring som vi länge efterfrågat!

Idag är bostadsbidraget både föråldrat – det utgår från hur hyrorna och inkomsterna såg ut under 1990-talet – och en skuldfälla. Hela en av tre som beviljats bostadsbidrag blir återbetalningsskyldiga. Detta beror på att bidraget baseras på en preliminär uppskattning av din årsinkomst, något som kan vara särskilt svårt för den som är ung och saknar fast anställning eller studerar.

Ett exempel: Du pluggar och när du söker bostadsbidrag anger du din uppskattade inkomst från CSN, men under sommaren får du ett sommarjobb och drar därmed in mer pengar än du först beräknat. Vid årets slut riskerar du då att bli återbetalningsskyldig eftersom din preliminära inkomst inte stämde överens med den som faktiskt blev.

Men nu har regeringen alltså meddelat att man vill basera bidraget på månadsinkomst istället för årsinkomst, vilket innebär att risken för felaktiga utbetalningar, återkrav och skuldsättning minskar. Bra jobbat regeringen!

Tempen på bostadsbidraget idag:

  • Ingen över 28 år utan barn kan söka om bostadsbidrag
  • Inkomstgränserna släpar efter, 1996 höjdes de senast för unga
  • Bidraget baseras på hyresnivåer från 1997
  • 1 av 3 måste betala tillbaka pengar när året är slut