Sök eller nominera till vår förbundsstyrelse 2024-2025

Är du mellan 16-30 och vill engagera dig för en mer rättvis bostadsmarknad? Då borde du söka till vår förbundsstyrelse!

I förbundsstyrelsen får du arbeta aktivt för att förbättra bostadssituationen för unga runt om i landet, ta strategiska beslut och leda och representera organisationen nationellt. Du lär dig massor om organisation, ledarskap och bostadspolitik och får fina meriter för framtiden. Förhoppningsvis får du också vänner för livet.

Du söker genom att fylla i formuläret här!

Exempel på arbetsuppgifter:

– Fatta strategiska beslut för hur organisationen ska ledas och utvecklas
– Verksamhetsplanera för året tillsammans med kansliet
– Driva vårt nationella påverkansarbete
– Arrangera/delta i kampanjer, seminarium, föreläsningar och mässor
– Bistå i att stärka arbetet med våra lokalföreningar och medlemsengagemang
– Delta på Almedalen och träffa politiker

Vad förväntas av mig som styrelseledamot? 

– Deltagande på styrelsemöten inklusive förberedelser, med avsikt att delta på årets samtliga
möten (sker cirka en gång i månaden).
– Ansvara för sitt tilldelade ansvarsområde/uppgifter utifrån överenskommelse 
– Tidsåtgång för uppdraget: Från 8h/månaden för styrelseledamöter till 8h/veckan för ordförande.
– Läs mer om de olika rollerna nedan. 
Vi vill gärna att en har erfarenhet av styrelsearbete i någon form. Det är även en fördel, men absolut inte ett krav,  med erfarenhet av påverkansarbete, bostadspolitik, folkbildning, medlemsengagemang och dylikt. 

Vad får jag av att bli aktiv i förbundsstyrelsen?

– Utbildning och kompetensutveckling inom bland annat bostadspolitik, påverkansarbete och ledarskap 
– Stöd av ett engagerat kansli som bistår förbundsstyrelsen arbete
– Erfarenhet av praktiskt förändringsarbete
– Nätverk och gemenskap 
– Meriter inför framtiden
– Möjlighet att påverka politiken och organisationen

Hur blir jag aktiv i förbundsstyrelsen?

– Skicka in ansökan via formuläret fram till 18 februari, intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Valberedningen kontaktar dig för en intervju efter att du skickat in en ansökan. 
– Val sker på förbundsstämman 10 mars
– Uppstartshelg för styrelsen sker 23-24 mars (save the date!) där vi introducerar nya styrelseledamöter och planerar för kommande verksamhetsår. 
– Du behöver inte bo i Stockholm, förbundsstyrelsen befinner sig på olika orter i Sverige och uppdraget kan göras på distans. Du behöver dock vara beredd att resa till Stockholm några gånger under verksamhetsåret. 

Uppdragsbeskrivningar för förbundsordförande och vice förbundsordförande finns i formuläret. Vid frågor är du välkommen att kontakta valberedning@jagvillhabostad.nu