Unga allt mer utsatta, enligt Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen visar i en rapport att unga är mer utsatta än andra grupper i samhället. Arbetslösheten är högre, bristen på bostäder är större och de unga mår sämre, skriver Ungdomsstyrelsen i ett pressmeddelande.

 Arbetslösheten är störst hos unga mellan 20-25 år, för vilka dessutom långtidsarbetslösheten ökar mest. Hälften av landets kommuner uppger också att de har brist på bostäder för unga.

Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson säger i pressmeddelandet:

” – Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet ledde till tuffa nedskärningar. De drabbade ungdomar hårdare än andra grupper, vilket vi nu ser konsekvenserna av. Många ungdomar ges inte en rättvis chans att etablera sig i samhället idag. Det är en viktig lärdom att ta med inför framtida prioriteringar.”

Värst är situationen för unga med utländsk bakgrund, till exempel i skolan där de oftare saknar behörighet till gymnasieskolan än elever med svensk bakgrund. Det kan på sikt leda till en sämre situation på arbetsmarknaden, och därmed även på bostadsmarknaden.

Källa: Ungdomsstyrelsens pressmeddelande 5/4-06