Bilden av engagerade bostadsrättsföreningar ifrågasätts

År 2002 bildades tre bostadsrättsföreningar i Akalla utanför Stockholm, precis innan stopplagen för utförsäljningar av allmännyttans lägenheter trädde i kraft. En av föreningarnas ordförande pratar i Dagens Nyheter om att det är svårt att få de boende engagerade i föreningen.

Monica Johansson är ordförande i bostadsrättsföreningen Kotka, vilken består av 176 lägenheter. Hon säger att av de ursprungliga styrelseledamöterna finns inte en enda kvar. Monica Johansson är besviken över att det är svårt att få folk att engagera sig i styrelsen, men också att få folk att hjälpa till med till exempel parkstädning. Detta trots att många i föreningen trodde att det skulle bli bättre när de hade köpt loss sina lägenheter från Svenska Bostäder.

“-Till exempel var underhållet starkt eftersatt innan föreningen bildades, men vi har på långa vägar inte kommit i kapp. Folk förväntar sig samma service som de fick av Svenska Bostäder men vi har inte de resurserna. Det kanske är orsaken till att betydligt fler bostadsrättsinnehavare säljer och flyttar härifrån än våra hyresgäster som väljer att stanna kvar.”

Monica Johanssons förening fick hjälp av Torsten Kai-Larsen, som är ombildningskonsult, när de köpte sina lägenheter. Han säger att han är skeptisk till “den glorifiering som präglar den borgerliga bostadspolitiken i Stockholm”:

“-Risken för ett kraftigt bakslag är överhängande. Det är inte så att med ägande följer per automatik ett bättre leverne, vilket politikerna gärna gör gällande. Det går inte att jämföra en ombildning i förorten med en i Stockholms innerstad.”

Källa: Dagens Nyheter 25/10-06