Ingen vinstaffär att köpa bostad i förorten

Hooman Anvari, ordförande och talesman för Husby Unite skriver om att det är en förlustaffär att köpa lägenhet i förorten. Han menar att man borde satsa på att rusta upp områdena i miljonprogrammen. Detta kommer man få betala själv om man köper sina lägenheter.

Anvari skriver att miljonprogramsförorterna har ett enormt stort upprustningsbehov med vittrande hus och förestående stambyte. Han anser inte att Husbyborna själva ska betala detta

Anvari skriver:

“Det är beklagligt att Kristina Alvendal drar en sådan slutsats som enligt vår åsikt visar prov på ett ytligt förhållningssätt till integrationsfrågan. Integration skapas genom att erbjuda ALLA medborgare samma och likvärdiga möjligheter och rättigheter.”

Husby Unite menar att det är viktigt att man från stadshuset svara på några frågor innan man går till verket med att få boende att köpa sina lägenheter.

“Vem kommer att betala för upprustningen av dessa bostäder om de bildas om till bostadsrätter? Är det inte statens, kommunens och bostadsbolagens ansvar som genom ombildning läggs på boende som bestämmer sig för att köpa sin bostad? Med hänvisning till detta anser vi att en ombildning i Husby är en förlustaffär för Husbyborna.”

Anvari vill veta om den nya majoriteten är medveten om konsekvenserna av en ombildning vad gäller det juridiska skyddet för boende som förblir hyresgäster i en bostadsrättsförening. Det är viktigt, menar han att majoriteten på ett korrekt sätt informerar boende om konsekvenserna av och ansvaret för ombildning till bostadsrätter.

Källa: Stockholms City 27/10-06