Jagvillhabostad.nu träffade återigen Anders Rubin (s)

Nätverket träffade återigen Anders Rubin, socialdemokratiskt kommunalråd i den nya majoriteten i Malmö. Vi diskuterade bland annat majoritetens nya plattform, där bostadsförmedlingen återigen är aktuell!

I förra mandatperioden fanns egentligen ingen klar majoritet för en bostadsförmedling i Malmö och man kom inte så långt man ville utan det hela rann ut i en kompromiss: BoserviceSyd.se. I denna mandatperiod vill man utveckla BoserviceSyd.se samt utreda hur en bostadsförmedling skulle kunna se ut. Stockholmsmodellen är en modell kommunen har i fokus, framförallt då både fastighetsägare och bostadssökande är nöjda med det systemet. Detta besked är naturligtvis glädjande för Jagvillhabostad.nu och våra medlemmar, som länge arbetat för att en bostadsförmedling kommer i gång.

Flera andra punkter som rör boende och bostadsbyggande togs upp i den nya majoritetens nya plattform. Bland annat ska man satsa mycket på förtätning och sanering av industrimark. Anders Rubin tror att Malmö kommer att klara av framtidens befolkningstillväxt men har skickat frågan “klarar Malmö 50 år av befolkningstillväxt?” till stadsbyggnadskontoret och de jobbar med det.

Att använda sig av markanvisningar (kommunen bestämmer i detaljplanen vad som ska byggas på marken och kan ställa krav om olika saker, till exempel låga hyror, ekologiskt byggande med mera) tycker Anders Rubin är ett sätt att ge signaler om vad som ska prioriteras. När marknadens villkor gäller får man använda markanvisningen för att kunna påverka politiskt, tillägger han.

MKB ska förstås fortsätta vara en resurs och möjligtvis användas lite mer progressivt i framtiden. MKB kan bland annat användas för att upprätthålla bostadsbyggandet eller för att stimulera andra att bygga mer. Olika finansieringsformer kan också vara aktuella där MKB kanske ska bygga även bostadsrätter och villor för att få ner kostnaderna på hyresrätterna. I övrigt ska MKB ägardirektiv och därmed deras solidaritetskrav ses över.

Jagvillhabostad.nu tog chansen att presentera vårt nya samarbete med Nyréns Arkitektkontor, där vi tillsammans med en byggherre vill bygga grymma bostäder direkt till unga, och vi hoppas att Anders Rubin nappade på idén.