Rapport från Integrationsverket om diskriminering

Integrationsverket gav den 15 november ut rapporten “Upplevelser av diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005”. Bland annat tar man upp upplevelser av diskriminering på bostadsmarknaden. De skriver att den svenska bostadsmarknaden är etniskt segregerad och det beror delvis på att bostadsföretag och fastighetsmäklare ägnar sig åt “diskriminerande förfaranden”.

 Sammanlagt svarar 13 procent av de tillfrågade att de upplevt diskriminering en eller flera gånger under 2005, medan 84 procent säger att de aldrig upplevt diskriminering. Studien visar också att personer födda i Mellanöstern och Afrika upplever sig mer diskriminerade än andra, samt att personer med ursprung i Östeuropa upplever diskriminering i en mindre utsträckning.

Diskrimineringen skiljer sig inte nämnvärt om man tittar på ålder, där 16 procent av de under 30 år anser ha blivit diskriminerade, 15 procent av 40-åringar och 10 procent av de över 50 år upplever samma sak.

Integrationsverket skriver att:

“Undersökningen ger delvis stöd för tanken att en svagare socioekonomisk ställning gör utrikes födda mer sårbara på bostadsmarknaden.”

Man visar också att de som hyr sitt boende och de som får socialbidrag upplever diskriminering i högre grad än de som äger sitt boende.

Källa: Integrationsverket 15/11-06