Vi debatterar i GT

Den 3 november skrev arkitekten Ronny Reinholdsson en debattartikel i GT där han varnade för att byggandet av bostäder för studenter skulle förstöra Göteborg och göra staden historielös. Nätverkets svar publicerades den 10 november. Nedan kan du läsa vårt svar.

“Den “påstådda” bostadsbristen i Göteborg är i allra högsta grad reell. Jagvillhabostad.nu har mer än 3000 medlemmar i staden vilket är en signal på att något inte står rätt till.

Enligt arkitekt Ronny Reinholdsson (GT 3/11) riskerar den “påstådda” bostadsbristen (han skriver så) att göra Göteborg historielöst. Hänger ni med i resonemanget? Han menar att bostadsbristen stressar fram undermålig bebyggelse, som dessutom resulterar i att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse måste rivas.

Reinholdsson behöver generellt inte oroa sig för att detaljplaner stressas fram i Göteborg, staden ligger snarare efter vid jämförelse med andra större städer (enligt Sveriges byggindustrier).
Det behöver rimligtvis inte finnas en motsättning mellan att bygga bort bostadsbrist och bygga bra bostäder.

Tiden det tar att projektera en bra bostad, i stället för en medioker sådan, är försvinnande liten sett till hela processen.

Visst är det viktigt med det goda boendet, men vad innebär det och vem bestämmer vad som är gott? Sverige har på pappret en av världens högsta bostadsstandarder, men den verkliga standarden är inte densamma när till exempel tre kompisar delar en trea, eller när barnfamiljen bor i en alldeles för trång lya.

Att bygga mer kan alltså vara ett självändamål för att få upp den verkliga bostadsstandarden. Vad är det som talar för att “områden med huvudsakligt innehåll av smålägenheter, med stor boendeomsättning, drabbas av sociala problem” och vad menas med sociala problem i kontexten?

Ska man prata om sociala problem kan man i stället börja i andra ändan och se de konsekvenser som kommer av att så många inte har en egen bostad. Utan egen bostad står man också i viss utsträckning utanför samhället, eller åtminstone inte delaktig och det tror vi är mycket destruktivt.

Att bo olagligt och vara skriven på en annan ort, till exempel hos föräldrarna, bidrar inte bara till en viss stress utan också att du inte kan rösta i den kommun du bor i eller ha rätt att gå till en viss vårdcentral.
Debattinlägget ställer också frågan om vem som har inflytande och tillträde till staden? En arkitekt som antagligen är väl etablerad på bostadsmarknaden och som vill fortsätta njuta av kulturhistoriska miljöer? Eller tusentals som står utanför?

Visst ska nybyggen vara så bra som möjligt, visst ska man i stor utsträckning försöka bevara eller ta hand om kulturhistoriska miljöer och byggnader, men man måste vara ödmjuk inför förändringar i samhället och inför det faktum att en stad formas och omformas konstant, utifrån de olika problem som hela tiden dyker upp.

Sofia Larsson och Tobias Olsson
representerar nätverket Jagvillhabostad.nu.”