Ägarlägenheter inget lyft

Ekonominyheterna.se skriver om Mats Odells förslag till ägarlägenheter, och Jagvillhabostad.nu benämns som en expert tillsammans med en företrädare för SBC och Bengt Turner från IBF, Uppsala universitet. Ingen av oss tycker förslaget är särskilt genomtänkt.

Bostadsminister Mats Odell vill också att fler kunna äga sin fastighet – genom att ägarlägenheter ska införas. Men de tillfrågade i artikeln tycker att det innebär mer krångel, svårare att få bostadslån och risk att husen förfaller.

Upplåtelseformen “ägarlägenhet” som idag inte existerar i Sverige innebär att varje lägenhet är en egen fastighet, och man får helt själv bestämma över bostaden.

“- Det är bra att ta bort hindret till att kunna äga sin bostad, men det blir inte bra om man är en liten minoritet äger sin bostad och att resterande del ägs av fastighetsägaren. Det kopplar bort demokratiska komponenter, där man kan bli helt överkörd av den tidigare ägaren” säger vd för SBC Göran Olsson.

Även Bengt Turner, professor i bostadsekonomi på Uppsala universitet, är skeptisk till Mats Odells förslag. Han har erfarenhet från ägarlägenheter i Baltikum och Östeuropa för Världsbankens räkning, och har sett många problem med den upplåtelseformen.

“- Problemen i alla de här länderna är at man inte klarat av spretiga nya ägare, där det inte finns någon konsensus om hur man ska förvalta fastigheten, resultatet blir att kåkarna förfaller. Jag tror att Odell skulle gott kunna göra en studieresa till Moldavien för att lära sig mer, säger han.”

I många länder använder man just ägarlägenheter som en investering för att sedan hyra ut den.

“- Det vi sett är att boendepriserna generellt går uppåt, alltså ingen vinning för de unga som behöver billigt boende, säger projektledare Sofia Larsson på Jagvillhabostad.nu.”