DO granskar allmännyttan

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har nu bostadsmarknaden som fokusområde och man ska nu granska allmännyttan på olika ställen i Sverige. I Göteborg kommer man granska ett antal bolag, och där har Boplats Göteborg redan blivit DO-anmälda.

Det är elva bostadsbolag i Sverige som kommer att granskas av DO under den närmaste tiden, och fokus kommer ligga på Göteborg, Malmö och Sundsvall. Under de senaste åren har DO fått in allt fler anmälningar som gäller diskriminering på just bostadsmarknaden. Anmälningar har bland annat gjorts mot Boplats Göteborg, som dock menar att de inte kan ansvara för detta då de inte är en bostadsförmedling. Men DO menar att det finns problem med detta system.

“- Att personer inte vet vilka kriterier som gäller när man söker är naturligtvis inte bra. Det ger utrymme för godtyckliga bedömningar. Och att man inte får information om varför man inte fick en lägenhet kan ju göra att man upplever sig diskriminerad, säger John Stauffer, projektledare på DO.”

Man kommer nu att arbeta framför allt för att skapa och sprida kunskap om frågorna, bland annat genom möten där representanter från etniska grupper, myndigheter och branschfolk kommer att finnas med. På detta vis vill man formulera problemen för att sedan diskutera dem med politiker och folk från bostadsbranschen.

“- Det här brukar få effekt. Det är ganska sällsynt att folk är ointresserade när vi kommer, menar han, och ger som exempel Malmös kommunala bostadsbolag, som i september i år ändrade sina uthyrningsregler efter att de för två år sedan blivit granskade av DO.”

Familjebostäder är ett av de kommunala bolagen i Göteborg som ska granskas.

Källa: Göteborgs Fria tidning 12/12-06