Allmännyttan som kommunalt instrument

På regeringens uppdrag har Boverket gjort en studie över de kommunala bostadsföretagen i 25 olika kommuner. Man har tittat på hur kommunerna i praktiken använder sig av sina bolag.

Man har bland annat tittat på hur bolagen är organiserade. Man har sett att det organisationsmässigt är ett fåtal kommuner som inte har någon form av koncernbildning. Typiska exempel är Stockholm, Göteborg, Gävle, Linköping och Luleå.

Man har kunnat utröna tre modeller för storstäderna: i Malmö är bostadsföretaget direktägt av kommunen, i Stockholm ingår bostadsföretagen i Stadshuskoncernen och i Göteborg ingår bostadsföretagen i en koncern med huvudsakligen bostadsföretag.

Rapporten visar också att många kommuner använder sina bostadsbolag som bostadspolitiska instrument. Men det är olika vilka krav och förväntningar ägarna har på sina bolag samt hur bolagen upplever sitt uppdrag – inte minst när det gäller det bostadssociala ansvarstagandet.

Man har också tittat på utförsäljningar av de allmännyttiga bolagen och sett att skälen till försäljningarna varierar. I Stockholm, Solna och Göteborg har det enbart varit fråga om ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, medan det i flertalet kommuner handlat om försäljning av små och udda lägenheter som ofta varit vakanta.

Källa: Boverket 15/12-06