Låt arkitekterna tävla så sjunker priserna

Genom att anordna arkitekttävlingar kan Familjebostäder pressa priserna för nybyggda hyresrätter. 157 nya bostäder kommer byggas till lägre kostnader i Årstadal i Stockholm.

“- Under våren 2009 kommer våra hyresgäster att kunna flytta in i attraktiva lägenheter, allt från tvåor på ca 50 kvm till fyror på ca 106 kvm, sade en glad Hans Pettersson, vd på Familjebostäder.”

Men det är viktigt att man hinner gjuta klart bottenplattan så att man hinner får investeringsstödet som efter årsskiftet tas bort.

Det kommer bli två hus, på sex respektive åtta våningar med gröna gårdar mellan och ljusa färger på fasaderna.

“- I det här projektet utformade vi entreprenadupphandlingen som en totalentreprenad med arkitekttävling, säger Ingvar Andréasson, teknisk direktör på Familjebostäder.”

Syftet med tävlingen var att pressa ner den totala byggkostnaden, samt att komma igång med byggandet så fort som möjligt.

På området som är ganska nyexploaterat kommer i sinom tid 7000 personer att kunna bo.

Källa: Sveriges Byggindustrier 12/12-06