Hyresgarantier i vårbudgeten

Som utlovat kommer regeringen att presentera hyresgarantier i vårpropositionen som släpps den 16 april. Den 21 mars släppte regeringen propositionen “Vissa bostadspolitiska frågor” där hyresgarantier fanns med. Idag rapporterar Ekot om hur mycket garantierna kommer omfatta och en del av utformningen.

I regeringspropositionen i mars definierades inte stödet ytterligare gällande hyresgarantier. Enligt Ekot satsar man som utlovat 100 miljoner, som ska ges i form av ett statligt bidrag till landets kommuner. Varje kommun kommer att få ansöka om att få bidraget – vilket gör att det är frivilligt från deras sida om man vill stödja ungas boende i sin egen kommun.

Bostadsministern avser att ge unga som har svårt att få ett hyreskontrakt idag en chans hos såväl privata som allmännyttiga fastighetsägare. Idag sorteras många bort på grund av fel anställningsform, flera olika inkomster eller betalningsanmärkningar. Med hyresgarantin får varje kommun 5000 kronor per person och ska kunna gå i borgen under två års tid. Garantin ska omfatta sex månaders hyra. 20 000 unga ska kunna få stöd på detta vis säger Mats Odell till Ekot.

“- Det kanske kan vara så att man har haft en betalningsanmärkning eller liknande men där kommunen ändå ser att det här är en person som har behov av en lägenhet och som kommer att kunna betala sin hyra framöver,” säger bostadsminister Mats Odell.

Eftersom de 5000 kr som kommunerna får per person inte räcker OM hyran skulle utebli sex månader måste kommunerna även satsa egna pengar.

“- Kommunerna får ansöka om detta och vi tror att det finns ett stort intresse kring det här. Den kommun som inte genomför det här, trots att staten nu ställer upp, tror jag har ett visst bekymmer och de kommunpolitiker som skulle vägra det här kommer nog att få svårt i nästa kommunalval,” säger bostadsminister Mats Odell.

Jagvillhabostad.nu är dock tveksamma till om intresset från kommunerna kommer vara så stort. Många kommuner tar inte sitt bostadsförsörjningsansvar som det är idag och vi undrar varför de plötsligt skulle göra det för 5000 kr/person? Det finns en risk att det återigen blir vissa kommuner som satsar på unga och boende och andra som skjuter ansvaret från sig.

Hyresgarantier i sig är bra, det kan hjälpa unga in på den reguljära bostadsmarknaden, även om mer måste till för att lösa bostadsbristen.