Avskaffad fastighetsskatt leder till prisexplosion

Expressen skriver den 20 maj om den prisexplosion som har skett på bostadsmarknaden, framförallt på villor, som har skett sedan fastighetsskatten avskaffats. En marknad som redan var glödhet har nu blivit ännu hetare. Tidningen har pratat med Stellan Lundström från KTH, som säger:

” – Att slopa fastighetsskatten i det här läget är att ge en superinjektion på en redan het bostadsmarknad. Andra länder försöker bromsa sina bostadsmarknader så att priserna inte skenar. Men inte Sverige, här eldar regeringen i stället på bostadsmarknaden genom att slopa fastighetsskatten så att priserna skjuter i väg ännu mer.”

Man har också pratat med en mäklare i Stockholm som säger att bostadsmarknaden har blivit tokig:

” – Vi säljer villor och bostadsrätter skyhögt över begärt pris.”

Stellan Lundström avslutar artikeln med att säga:

” – Regeringen har höjt priset på inträdesbiljetten till bostadsmarknaden och den har inte förutsett så kraftiga prisstegringar som vi ser idag.”

Källa: Expressen 20/5-07