Kreditgarantier för unga

Regeringen har precis presenterat ett förslag om kreditgarantier för unga som vill köpa sig en bostad, som Jagvillhabostad.nu uttalade oss om i TV4 Stockholm. Förslaget bygger mycket på Boutredningens delrapport, men minister Odell har också lagt till en del om högre ränta för just unga.

Förslaget om kreditgarantier är för närvarande ute på remiss och föreslås börja gälla från den 1 januari 2008. Grundtanken är att staten ska gå in och garantera lån till människor som i vanliga fall har svårt att få lån i banken och på kreditinstitut på grund av anställningsform, eventuella betalningsanmärkningar eller att man helt enkelt saknar borgensman. Det är fortfarande bankerna själva som ska sätta upp kriterier för de som ska låna.

I det förslaget som är ute på remiss saknas dock det tillägssförslag som Mats Odell presenterade i torsdags, att man också som ung ska betala mellan 0,2-0,4 procents högre ränta. Det är pengar som går till en statlig fond som sedan kan falla ut om man får problem att betala tillbaka på sina lån.

 Jagvillhabostad.nu är i grunden positiva till både kreditgarantier och hyresgarantier (som är föreslaget och ska börja gälla från den 1 juli 2007). Men förslaget från bostadsministern är lite tveksamt eftersom man dels riskerar att locka in unga att köpa bostadsrätt fast de inte egentligen har råd, och dels är det lite konstigt att man väljer att ta ut mer i ränta av de som faktiskt tjänar minst. Vi anser också att dessa garantier är alldeles för små åtgärder för att råda bot på ungas bostadsbrist, precis som förra regeringen ägnar man sig åt att lappa och laga lite, men tar sig inte an grundproblemet – att det byggs för få bostäder som unga kan efterfråga.