DN:s ledarsida: Illa utförd slakt av fastighetsskatten

Dagens Nyheters ledarsida skriver den 5 juli om fastighetsskattens avskaffande, som de anser är illa utfört, bara driver på bostadspriserna, minskar rörligheten på bostadsmarknaden och gör det svårare för de som vill köpa sitt första hus. De borgerligas tvära skattekast gör mer skada än nytta på bostadsmarknaden, enligt DN. Och en minoritet av villaägarna får en oproportionerligt stor skattesänkning.

Man skriver:

Illa är också att regeringen velat finansiera sin förändring genom att höja reavinstskatten vid försäljningar till 30 procent. Risken är att detta minskar rörligheten på bostadsmarknaden, som redan är låg. Barnfamiljer som vill köpa sitt första hus ser hur skatteförändringarna bara gör det dyrare att träda in på marknaden. Först stiger priserna på grund av den slopade fastighetsskatten, sedan späs de på när den höga reavinstskatten minskar antalet objekt till försäljning.”

Men finansminister Anders Borg verkar medveten om problemen, skriver DN. Han har föreslagit en plan B för borttagandet av fastighetsskatten, där reavinstskattehöjningen inte blir lika stor. Men det bästa förslaget, anser ledarsidan, är finansrättsprofessorn Sven-Olof Lodins:

” Han vill inte bara införa en ränta på beviljade skatteuppskov. Han föreslår även att möjligheten till framtida uppskov tas bort, och därigenom skulle staten ha råd att sänka reavinstskatten till 13 procent.”

Källa: Dagens Nyheter