Boplats måste utvecklas ytterligare

De fyra uppmärksammade anmälningarna om etnisk diskriminering mot Boplats Göteborg AB, som DO mottagit under 2006 och 2007, har lagts ner. DO uttalar att “det är hyresvärden och inte Boplats Göteborg AB, som bestämmer vem som blir erbjuden visning och kontrakt på lägenheten” och därför kan inte anmälan riktas mot Boplats.

“-Just därför är det extra viktigt att ha ett förmedlingssystem där hyresvärden inte tillåts diskriminera, eller godtyckligt välja vem som blir erbjuden visning och kontrakt!” säger Tobias Olsson på jagvillhabostad.nu, en av organisationerna som anmälde Boplats till DO.

Jagvillhabostad.nu menar att det är Boplats Göteborg AB som möjliggör insamlingen av alla bostadssökande, och att de då är verktyget för att kunna göra tveksamma urval, även om de själva inte väljer. Systemet gör det möjligt för hyresvärdarna att plocka “godbitarna på smörgåsbordet”. Det vore toppen om Boplats skulle kunna utvecklas på så sätt att privata fastighetsägare som använder Boplats inte längre kan välja hur som helst bland de bostadssökande, utan börjar ta hänsyn till mer objektiva kriterier.

För att nå dit måste de sökande erbjudas lägenheter efter hur lång tid de varit registrerade på Boplats, så länge de uppfyller värdens olika krav på inkomst med mera. Allmännyttans lägenheter förmedlas redan i dag på detta sätt och det är en bra start – nu måste vi se till att även de privata fastighetsägarna förmedlar på ett schysstare sätt.

“Nu går vi vidare framåt och fortsätter med att försöka utveckla Boplats” tillägger Tobias Olsson. “Vi tycker att det är viktigt att Boplats även utvecklas till en service för de bostadssökande, inte bara för hyresvärdar.”