Pressmeddelanden

En webbundersökning gjord av Student.se tillsammans med Jagvillhabostad.nu visar att var femte student någon gång har tackat nej till en utbildning på grund av problem med boende. Detta kan få samhällsekonomiska konsekvenser, menar Pontus Braunerhjelm, professor i Nationalekonomi vid KTH.

Trots de senaste årens ansträngningar för att tillgodose studenternas bostadsefterfrågan finns det en betydande andel som har drabbats av bostadsbristen. Enligt en ny undersökning har 20 % någon gång tackat nej till en utbildning för att de har haft problem att hitta bostad.

20% är en bekymmersamt stor andel som avstår utbildningar på grund av bostadsproblem konstaterar Pontus Braunerhjelm.

­­- Det innebär att många av de som har intresse och fallenhet för en viss utbildning inte kan ägna sig åt sitt förstahandsval på grund av problem med bostadssituationen. Detta kan i sin tur medföra en snedfördelning i humankapital, där de som är mest kvalificerade för en utbildning är tvungna att välja bort den, säger han.

Bostadsbristen drabbar då inte endast den enskilde studenten, utan kan även få samhällsekonomiska konsekvenser.

– När utbildningar och tjänster går miste om relevant humankapital kan detta på sikt hämma den svenska tillväxten, menar Pontus Braunerhjelm.

Bostadsbristen för studenter varierar från ort till ort, men överlag efterlyses en bättre sammankoppling mellan ökningen av högskoleplatser och utbudet av bostäder som studenter kan efterfråga, menar Tobias Olsson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu

I väntan på att läget ska ljusna erbjuder jagvillhabostad.nu 10 tips för bostadssökande studenter, klicka på länken till höger!