Boverket ska upprätta nationell informationsportal

Nu börjar mystiken klarna kring den samlade informationsportal om boendefrågor som regeringen har avsatt 7 miljoner kronor för. Bakgrunden till den samlade informationsportalen är att information idag är spridd på en mängd myndigheter, skriver regeringen, bland annat Konsumentverket, Fastighetsmäklarnämnden, Boverket och Energimyndigheten.

Vidare skriver regeringen i pressmeddelandet att:

“Portalen bör exempelvis innehålla information om olika upplåtelseformer, finansiering och lagstiftning, diskrimineringslagstiftning, rättigheter och skyldigheter på bostadsmarknaden, försäkringar, boendekalkyler, bosparande, bygg och renovering, andrahandsuthyrning, bostadsbidrag. Portalen kan dessutom innehålla information om inomhusmiljöfrågor, t.ex. ventilation, fukt- och mögelskador och radon samt information att tänka på inför köp och försäljning av hus eller bostadsrätt och vid anlitandet av fastighetsmäklare. Portalen ska länka till andra relevanta myndigheter, organisationer och andra aktörer.”