SCB: En procent av nybyggnationen outhyrd

SCB:s senaste statistik visar att 1 procent av de nybyggda bostäderna står outhyrda eller osålda, vilket är en väldigt låg siffra. 2005 var 3,5 procent outhyrt eller osålt. Det är heller ingen skillnad på efterfrågan mellan hyresrätt eller bostadsrätt. Däremot har både hyran och avgiften per kvadratmeter, samt den genomsnittliga boendearean ökat sedan 2005.

SCB skriver:

“Bostadsrätternas avgift per kvm låg år 2006 ca 12 procent högre än år 2005. Hyresrätterna höjdes något mindre, 9 procent, men från en betydligt högre nivå. Detta slog också igenom på den genomsnittliga avgiften och hyran vilka ökade med 14 respektive 13 procent. Denna ökning kan bero på att andelen av nybyggnationen i Stor-Stockholm ökat mycket.”

Ökningen beror antagligen också på att lägenhetsstorlekarna har ökat sedan 2005. För hyresrätter har den genomsnittliga bostadsarean ökat från 65 kvadrat till 68 kvadrat, för bostadsrätter har arean ökat från 82 till 83 kvadratmeter mellan 2005 och 2006. Men fördelningen av lägenhetstyperna (dvs 1 eller 2 rum och kök osv.) är på det stora hela lika mellan åren, dock har de allra minsta lägenheterna minskat i andel.

Källa: Pressmeddelande SCB 20/9-07