Marknadsanpassade hyror: unga blir förlorare

Tidningen Bofast skriver den 17e oktober om regeringens utredning om allmännyttan, som förväntas föreslå en marknadsanpassning av hyrorna. De befintliga hyresgästerna ska skyddas mot för stora hyreshöjningar, men för de nya hyresgästerna blir det inget skydd. De kan räkna med upp till tioprocentiga hyreshöjningar, samma sak gäller för de som byter lägenhet och de som bor i andra hand. Befintliga hyresgästers hyra ska följa konsumentpriserna i fem år, för att sedan höjas successivt.

Utredaren Michaël Koch säger till tidningen Bofast att han inte tycker synd om blivande hyresgäster – de har ju möjlighet att välja att bo någon annanstans. Han får medhåll av Fastighetsägarnas vd Per-Åke Eriksson.

jagvillhabostad.nu:s Tobias Olsson säger till tidningen:

“-Det är tråkigt att det alltid är de som är utanför systemet som drabbas. Det perspektivet genomsyrar det mesta i bostadspolitiken. Jag skulle vilja att fler bostadsbolag såg alla kommuninvånare som potentiella hyresgäster.”