Naturskyddsföreningen: bostäder för 50 000 på Bromma flygplats

Naturskyddsföreningen i Stockholms län vill lägga ner Bromma flygplats och istället fixa boende för 50 000 personer där. De vill ge politikerna som ska besluta om flygplatsens framtid ett alternativ till att förlänga flygplatsens kontrakt.

“- Stadsplanen för Bromma flygplats som vi nu presenterar ger plats åt 50 000 boende och arbetande i en vacker miljöanpassad stadsdel. Här finns ett stort markområde som kan ge utrymme åt länets snabbt växande befolkning utan att exploatera grönområden. Att upplåta en så stor central markyta till en bullrande flygplats är dessutom en subvention till flyget och dålig klimatpolitik” säger Mårten Wallberg, ordförande i Naurskyddsföreningen i Stockholms län.

I pressmeddelandet skriver man:

“Tvärtemot vad många tror finns det inget beslut om förlängning av Luftfartsverkets avtal för Bromma flygplats. Det finns bara ett förslag på avtal, men det måste godkännas av både regeringen och Stockholms kommunfullmäktige. Naturskyddsföreningens förslag ger politikerna ett nytt alternativ i det beslutet.

– Den största delen av flyget på Bromma är inrikesflyg och inrikesflyget i Sverige minskar år för år. Det flyg som flyttar från Bromma ryms på Arlanda och regionens andra flygplatser, säger Mårten Wallberg.”

Källa: pressmeddelande 23/10-07