Stor ökning av antalet förmedlade ungdomslägenheter

Under 2007 skedde en mycket stor ökning av antalet förmedlade ungdomslägenheter i Stockholms stads bostadsförmedling. 145 lägenheter förmedlades då, att jämföra med 2006 då endast 3 sådana kontrakt förmedlades. Anledningen är att Svenska Bostäder, Stockholmshem och Huge har börjat satsa på ungdomslägenheter. Under 2008 tror man att antalet kommer öka ytterligare.

“- Ungdomslägenheter hjälper unga människor in på bostadsmarknaden. Satsningarna från de kommunala bolagen gör att vi förväntar oss en ytterligare ökad tillströmning till våra bostadssökande ungdomar under det kommande året”, säger Per Anders Hedkvist, VD för Stockholms stads Bostadsförmedling i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet skriver man:

“Med en ungdomslägenhet menas vanligen en hyreslägenhet på max 30 kvadrat som endast erbjuds ungdomar mellan 18 och 25 år i bostadskön. Kontraktsformen för en ungdomslägenhet skiljer sig något mellan olika fastighetsägare. Det vanligaste är att det är ett löpande förstahandskontrakt, förutom åldersgränsen vid tiden för inflyttning. I vissa fall handlar det om korttidskontrakt under en tidsbestämd period.Med en ungdomslägenhet menas vanligen en hyreslägenhet på max 30 kvadrat som endast erbjuds ungdomar mellan 18 och 25 år i bostadskön. Kontraktsformen för en ungdomslägenhet skiljer sig något mellan olika fastighetsägare. Det vanligaste är att det är ett löpande förstahandskontrakt, förutom åldersgränsen vid tiden för inflyttning. I vissa fall handlar det om korttidskontrakt under en tidsbestämd period.”

Martin Ottosson är informationschef på Stockholms stads bostadsförmedling, och han säger till Dagens Nyheter:

“-Vi förmedlade sammanlagt 8 422 lägenheter förra året och mot den siffran är 145 lägenheter inte mycket. Det är klart att det finns ett stort behov av fler bostäder för ungdomar.”

Källa: pressmeddelande Stcokholms stads bostadsförmedling 30/1-08 samt DN 30/1-08