Odell öppnar för SKL:s förslag

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har lämnat ett tredje förslag till utredningen om allmännyttans villkor. I deras förslag ska allmännyttan vara affärsmässig, men inte vinstmaximerande. Bostadsminister Mats Odell säger till Sveriges Radio att han vill titta på om förslaget är förenligt med EG-rätten.

“- Om den hade varit förenlig med EG-rätten, vilket ingen av oss idag vet, så hade den varit väldigt smaklig att kunna genomföra. Låt oss nu titta på om den är det. Jag hoppas att den är det” säger Odell till Sveriges Radio.

SKL vill “bevara kärnan i allmännyttan”:

“- Där tycker vi att kommunernas ansvar och roll för bostadsförsörjningen är en sådan kärna som är viktig att slå vakt om. Visst ska bolagen drivas affärsmässigt, men vinstmaximering är att dra det väldigt långt” säger Anette Jansson på SKL. Man vänder sig starkt emot förslaget att det ska krävas en inkomstgräns för att bo i allmännyttans lägenheter.

SKL skickade in sitt förslag till utredningen i höstas, men förslaget utreddes inte. Nu är det politisk enighet kring förslaget och det är enligt Sveriges Radio ett starkt skäl till att Mats Odell tycker att förslaget är bra.

Källa: www.sr.se 13/5-08