Bostadsbyggandet fortsätter att minska

Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska, visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Under första halvåret 2008 påbörjades 12 500 lägenheter, en minskning med 7 procent jämfört med samma period 2007. Störst är minskningen i Norrbottens län, hela 75 procent.

I Stor-Stockholm har byggandet gått från 3805 bostäder år 2007 till 2617 i år. Stockholms stad har ökat från 805 bostäder 2007 till 1335 första halvåret 2008.

Stor-Göteborg har minskat från 1833 bostäder 2007 till 1170 detta år. För Göteborgs stad är siffrorna 1046 år 2007 och 629 år 2008.

Stor-Malmö har ökat något, från 820 bostäder första halvåret 2007 till 847 samma period i år. För Malmö är skillnaden marginell, en minskning med 10 bostäder från 2007 års siffror 344 till 334 i år.

Samtliga siffror avser första halvåret 2008 respektive första halvåret 2007.

Källa: pressmeddelande SCB 18/8-08