Boverket 2006: “Tusentals tomma ettor hotar i byggboomens spår”

Hur ska Boverket ha det? 2006 varnar dåvarande GD Ines Uusmann och Martin Hedenmo för “en politik där volymen i byggandet fortsätter att skruvas upp”. I dag kommer istället en rapport som menar att unga kommer att få det ännu svårare på bostadsmarknaden framöver. Redan 2006 ifrågasatte jagvillhabostad.nu Boverkets analys.

2006 lät det så här på DN Debatt: “Att nu verkställa en forcerad plan för boende till unga kommer att leda till tusentals tomma ettor på samma sätt som effekten av miljonprogrammet blev tiotusentals outhyrda treor.”

Det fortsätter: “…vi varnar samtidigt för att ytterligare skruva upp volymen i bostadsbyggandet. Dagens bostadsbyggande innebär att den nuvarande bostadsbristen i snabb takt kommer att byggas bort. Vi ser redan i år vissa mättnadstendenser i Storstockholms ytterområden.”

Det låter ganska roligt så här i efterhand. 

I dagens rapport är det andra tongångar. Boverket konstaterar att situationen i storstadsområdena ser mörk ut för ungdomarna. De menar att om lågkonjunkturen blir långvarig kommer ungdomarna att få minskade möjligheter att skaffa bostad. Såväl antalet ungdomar som den totala befolkningen ökar i storstadsområdena. Byggandet däremot ligger enligt de senaste prognoserna på en tydligt minskande nivå, just under de år då antalet ungdomar som söker eget boende ökar kraftigt. Det innebär att konkurrensen om lediga bostäder ökar.

I alla tre storstadsområdena har dessutom andelen hyresrätter minskat de senaste åren, vilket särskilt drabbar dem som är på väg ut på bostadsmarknaden. Vidare kan de formella krav som hyresvärdar ställer på blivande hyresgäster vara svåra för många ungdomar att leva upp till.

Läs hela rapporten här.