Metro: Dagens unga drabbas värst av bostadsbrist

I dagens Metro jämförs situationen som ny på bostadsmarknaden för en person född på 1940-talet och en född på 1980-talet. Trots att hyresrätter är det som unga framför allt vill ha har byggandet avstannat – bara 1700 hyreslägenheter påbörjades i Sverige under det första halvåret i år. Jämför det med perioden 1965-1975, då nybyggnationen låg runt 100 000 lägenheter per år…

Jagvillhabostad.nu vill se en ordentlig ökning av nybyggnationerna och en verklig blandning av upplåtelseformer i alla bostadsområden. Vi är själva med och hjälper till genom våra byggprojekt i till exempel Huddinge och Råcksta. Läs mer om våra erfarenheter av att bygga för unga på byggmer.nu!