Jagvillhabostad.nu bygger smart och billigt i Råcksta

I tisdags presenterade jagvillhabostad.nu tillsammans med Stockholmshem och AQ Arkitekter ett nytt bostadsprojekt för yngre människor. I Råcksta, en minut från tunnelbanestationen, planeras ett punkthus på 10 våningar, två trevåningshus och en radhuslänga i två plan. Sammanlagt blir det ett nittiotal lägenheter, där den övre åldersgränsen för att få flytta in kommer att ligga på 29 år.

Projektet har fokuserat på att hitta kostnads- och yteffektiva lösningar för att kunna rikta produktionen till unga, samtidigt som man inte ger avkall på vare sig standard eller estetiskt uttryck. Stadsbyggnadsnämnden har gett klartecken och ambitionen är att detaljplanen ska vinna laga kraft under tredje kvartalet 2009. I bästa fall kan inflyttning ske under 2010.

En tvåa på 38 kvadratmeter kommer att få en hyra på ungefär 3800 kronor och ett radhus på 76 kvadratmeter landar runt 7500 kronor i månaden. 

Jagvillhabostad.nu har tidigare samarbetat med bostadsföretag om nyproduktion, men detta är första gången organisationen varit med från start och kunnat påverka från början. Tillsammans med AQ Arkitekter har vi tagit fram förslag som sedan diskuterats i referensgrupper bestående av unga bostadssökande engagerade i jagvillhabostad.nu, en metod som lett till nya lösningar och tankebanor för alla inblandade.

Syna länkarna till vänster för att se vad media skriver om projektet!