SCB: Bostadsbyggandet fortsätter minska

Statistiska Centralbyrån (SCB) säger idag i ett pressmeddelande att bostadsbyggandet minskat med 22 % under första till tredje kvartalet 2008 jämfört med samma period 2007. Påbörjandet av lägenheter minskar i 15 av landets 21 län.

Jagvillhabostad.nu anser att bostadsbristen är en konsekvens av för lite nybyggnation sedan mitten av 1990-talet. Nybyggnationen måste öka till en hög och stadig nivå. Bygg mer, inte mindre! En del av nybyggnationen måste anpassas efter ungas efterfrågan – små, billiga hyresrätter är vad unga helst vill ha.