Nyheter

Kommunerna borde passa på!

Metro rapporterade i tisdags att byggpriserna sjunker i takt med att privata aktörer inte vågar satsa, såhär i finanskristider. Jagvillhabostad.nu uppmanar kommunerna att släppa sargen

Läs Mer »

Bostadsbristen är politiskt hetstoff

Den senaste veckan har både majoriteten och oppositionen gjort utspel om hur de vill lösa bostadskrisen. Socialdemokraterna kritiserar i en ny rapport den borgerliga bostadspolitiken

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »