Interpellationsdebatt i riksdagen

Idag klockan 13:30 debatteras de fem interpellationer om bostadsbrist och bostadsbyggande som Socialdemokraterna ställt till bostadsminister Mats Odell. En av interpellationerna handlar specifikt om bostadsbristen bland unga.

Interpellationsdebatten direktsänds i 24 Direkt (SVT) och via webb-tv (hitta länken här).

Jagvillhabostad.nu väntar med intresse på Odells svar. Hur vill bostadsministern åtgärda bostadsbristen bland unga? Hur ska byggandet öka och nyproduktionen av bostäder bli mer varierad, så att det även byggs bostäder som unga kan efterfråga?